Privacy statement

Xventura, gevestigd aan Carrer Viladomat 96 pral 2, 08015 Barcelona, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Carrer Viladomat 96 pral 2, 08015 Barcelona +34635318630

Marije Annelies van den Hooven is de Functionaris Gegevensbescherming van Xventura, zij is te bereiken via anna@xventura.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Xventura verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xventura.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Xventura verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Xventura analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Xventura neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Xventura) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Xventura bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens, bewaartermijn 5 jaar. Adres gegevens, bewaartermijn 2 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Xventura verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Xventura gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Xventura gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Xventura en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@xventura.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Xventura wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Xventura neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@xventura.com

Betaal beleid

Betalingen:

  • Facturen moeten tenminste één week voor de dag van de activiteit betaald zijn.
  • Als een groep een boeking plaatst minder dan één week van tevoren, dan zal Xventura contact opnemen om de betaling af te stemmen.
  • Als een factuur niet van tevoren betaald is, behoud Xventura het recht om de activiteit te annuleren.

Annuleren:

 

VOOR GROEPEN TOT 30 PERSONEN:

Groepen tot 30 personen geboekt via onze klantenservice of direct op de website, kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren of de reservering aanpassen. Als een groep minder dan 24 uur van tevoren annuleert of wijzigt, ontvang je 50% terug van het totaalbedrag

Groepen (tot 30 personen) die niet op komen dagen voor de activiteit hebben geen recht op vergoeding of terugbetaling. Xventura kan besluiten om toch over te gaan tot terugbetaling in speciale gevallen.

Bij annuleringen moet Xventura altijd op de hoogte worden gesteld via de email info@xventura.com. Terugbetaling zal plaatst vinden via dezelfde betaalmethode als waarmee betaald is en duurt tussen de 10 tot 15 werkdagen.

 

VOOR GROEPEN GROTER DAN 30 PERSONEN.

Voor groepen groter dan 30 personen is het volgende van toepassing bij het boeken via onze klantenservice of rechtstreeks op de website:

  • Tot 5 dagen van tevoren, ontvang je een 100% terugbetaling van het totaalbedrag van de factuur.
  • Tot 48 uur van tevoren ontvang je een 70% terugbetaling van het totaalbedrag van de factuur.
  • Minder dan 48 uur van tevoren ontvang je een 50% terugbetaling van het totaalbedrag van de factuur.

 

VOOR OPMAAT GEMAAKTE GROEPEN EN PROGRAMMA’S:

Voor op maat gemaakte programma’s van welke aard dan ook, bij boeking via onze klantenservice of rechtstreeks op de website, is het volgende van toepassing:

  • Tot 14 dagen van tevoren ontvang je een 100% terugbetaling van het totaalbedrag van de factuur.
  • Tot 7 dagen van tevoren ontvang je een 70% terugbetaling van het totaalbedrag van de factuur.
  • Tot 48 uur van tevoren ontvang je een 50% terugbetaling van het totaalbedrag van de factuur.
  • Minder dan 48 uur van tevoren ontvang je een 30% terugbetaling van het totaalbedrag van de factuur.

In geval van slecht weer zal een andere tijd en/of datum worden voorstelt. XVENTURA zal een datum en tijdstip geven die vergelijkbaar is met de originele tijd en datum en rekening houden met de weersvoorspelling. Als de klant niet in staat is om de nieuwe voorgestelde tijd en datum in te plannen, zal XVENTURA 50% van het totaal bedrag terugstorten. De project kosten en materialen worden nooit teruggestort. Als XVENTURA geen nieuwe datum en tijd kan voorstellen, dan ontvangt de klant 100% van het aankoop bedrag terug.